Politie

Fietsstimulering staat sinds kort bij de Nationale Politie op de agenda als onderdeel van nieuw beleid voor slimme mobiliteit en duurzaamheid. De regionale eenheid Oost-Nederland is koploper en wist na een Bike Experience Day in Apeldoorn ruim honderd medewerkers op de fiets te krijgen. Het was een inspirerend evenement, waar we medewerkers bewust hebben gemaakt van andere aantrekkelijke vervoerskeuzes zoals de speed pedelec, aldus Jolanda Aalbers, directeur bedrijfsvoering Eenheid Oost en fietsambassadeur.

Politie

Een collega fiets nu van zijn woonplaats Nijkerk naar Apeldoorn. Dat is wel 42km enkele reis vertelt Leander Witjes, projectleider Slimme mobiliteit en Duurzaamheid bij Eenheid Oost. Hij vindt het echt fantastisch. Ook Witjes zelf stapte als verstokte automobilist over op een e-bike, want als projectleider moet je wel het goede voorbeeld geven. Vanuit de gedachte dat goed voorbeeld doet volgen.

Beweging
De auto is binnen de politie veruit het populairste vervoersmiddel, weten Aalbers en Witjes. We willen vooral een beweging op gang brengen. We kunnen medewerkers niet opleggen om duurzame gezonde keuzes te maken. Maar we kunnen ze wel bewust maken van andere vormen van vervoer. Met een gezamenlijke aanpak kan er een olievlek ontstaan die zich van Eeneid Oost naar de Nationale Politie verspreidt en vanuit het netwerk van fietsambassadeurs naar heel Nederland. Maar uiteindelijk moeten medewerkers het zelf leuk vinden om naar hun werk te fietsen.
Aalbers ziet het als een persoonlijke opgave om die beweging aan te zwengelen. We hebben in Nederland echt iets te doen om de klimaatdoelstelling te halen. Dat gegint met het besef dat we een keuzehebben. Je stapt misschien automatisch in de auto maar je kunt ook een andere keuze maken, die beter is voor het milieuen je gezondheid. Binnen de politie hebben wij inmiddels een netwerk van fietsambassadeurs in alle eenheden die net zo enthousiast zijn als wij oom deze boodschap uit te dragen.

Faciliteren
De aanleiding voor de Nationale Politie om fietsen te bevorderen, wordt mede ingegeven door een groeiend parkeerprobleem dat op een aantal locaties nijpender dreigt te worden. Juist dan is het belangrijk om alternatief vervoer zoals fietsen te faciliteren. Twee zaken springen er voor Witjes en Aalbers uit: betere stallingen en eigentijdse regelingen, waarmee je bijvoorbeeld ook een e-bike kunt leasen. 
Daarom wil de Eenheid Oost een pilot fietsenstalling 2.0 inrichten met diverse soorten moderne rekken en ruimtes voor verschillende type fietsen. Je hebt tegenwoordig gesegmenteerde stallingen nodig waar medewerkers verschillende type fietsen zo kunnen stallen dat hun fiets niet beschadigt. Met de resultaten van deze pilot willen we bij nieuwbouw en renovatie een lans breken voor eigentijdse fietsenstallingen met voldoende laadmogelijkheden in een vorstvrije ruimte. Goede faciliteiten zijn een voorwaarde om medewerkers op de fiets te krijgen én te houden.

Verleiden
De kunst om stoere politiemensen te verleiden om vaker naar werk werk te fietsen of een e-bike of speed pedelec te proberen, beheerst Witjes als geen ander.Voor een eerste kennismaking organiseerde hij samen met andere organisaties evenementen zoals de Bike Experiment Day in Omnisport in Apeldoorn. Medewerkers konden hier op allerlei type fietsen proefrijden op de baanwielrenbaan voor de wereldtop. Dit paste perfect bij onze avontuurlijke politiemensen. Ze ervoeren dat je niet oud hoeft te zijn om elektrisch te fietsen. Zo'n evenement is belangrijk om mensen te verleiden.
Witjes gelooft in de kracht van warme communicatie. Vragen worden persoonlijk beantwoord en locaties regelmatig bezocht. Binnen de Eenheid Oost is er een laagdrempelig aanspreekpunt, waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. En er is een website met informatie over mobiliteit. Witjes zelf draagt waar mogelijk zijn overtuiging uit: Goed fietsbeleid is een investering voor je organisatie, maar het bespaart parkeerkosten, medewerkers worden fitter en het is goed voor het milieu en de portemonnee. Ik merk dat medewerkers trots zijn op hun fiets. Alleen praten over fietsen zorgt al voor een lach op het gezicht.

Krachten bundelen
In de regionale Eenheid Oost hebben Aalbers en Witjes ervaren hoe samenwerking met andere organisatie tot synergie leidt. Als fietsambassadeur kunnen we duurzaam reizen in Nederland echt opde kaart zetten stelt Witjes. Intern krijgt stimuleren van fietsen in woon-werk-verkeer een prominente plek in de routekaart mobiliteit die vanaf 2020 per eenheid ingevuld gaat worden. Alle lichten staan op groen voor de fiets!