Vierstroom

Eigenlijk zou iedere ambulante zorgverlener in Nederland op de e-bike naar zijn cliënten kunnen fietsen vindt fietsambassadeur Susan Veenhoff. De directeur van Vierstroom Zorg Thuis legt dan ook overal vol overtuiging uit wat dat kan betekenen voor de personeelstekorten in de zorg. Door te investeren in e-bikes kunnen we 11,5% besparen op reistijd blijkt uit onze pilot. Zo kun je veel meer cliënten helpen met hetzelfde aantal medewerkers.

Vierstroom

De 650 verzorgenden en verpleegkundigen van Vierstroom Zorg Thuis rijden dagelijks routes langs hun cliënten. De totale reistijd loopt op tot zo'n 85.000 reisuren per jaar. Zonde al die verloren zorguren vond ook zorgverzekeraar VGZ. In tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt telt elk uur nog meer. Daarom deden we in 2018 een zorgpilot met 8 elektrische fietsen die VGZ financierde vertelt Renė van de Wetering. Het leek hem en zijn collega de moeite waard om eens in de praktijk te onderzoeken wat de impact van elektrisch fiesten zou zijn op de reistijd. En bij een innovatieve organisatie als Vierstroom Zorg Thuis hoef je voor zo'n idee geen uitgebreide projectplannen te maken en lange procedures te doorlopen. Want volgens Susan Veenhoff is de bron van innovatie dikwijls een eenvoudig slim idee dat je gewoon moet uitproberen.

Geslaagde proef
Zo gezegd zo gedaan. Een team uit de stad en een team uit een landelijke regio draaiden proef met e-bikes. De medewerkers mochten de fiets ook privé gebruiken en kregen de opdracht om gewoon te reizen zoals ze dat zelf wilden. Een opvallende uitkomst was dat de reistijd met 11,5% afnam zowel ten opzichte van de gewone fiets als ten opzichte van de auto. We zagen ook dat medewerkers 60% meer diensten op de fiets uitvoerden. Gewoon omdat ze dat op een e-bike leuk en handig vonden. Die uitkomsten hebben we vertaald naar de gehele organisatie. Als we alle medewerkers een elektrische fiets zouden geven zouden we elke maand zo'n 35 meer cliënten kunnen helpen. En omdat fietsen natuurlijk gezond is kan dit ook nog tot een daling van het verzuim leiden. Bovendien stoten we 100.000 kg minder CO2 per jaar uit als de pilotresultaen zich vertalen naar de gehele organisatie.

Makkelijk en duidelijk verhaal
Hoewel de fietsen nog in de maak zijn geloven van de Wetering en Veenhoff heilig in het concept dat mede door het enthousiasme van de pilotteams al is omarmd in de eigen organisatie. We staan nog aan het begin maar ik ben er trots op dat een klein inzicht nu leidt tot een grote vernieuwing met zoveel potentie. Dit kan een prachtige innovatie worden voor alle zorgaanbieders in Nederland.
Veenhoff vertelt nu al op alle overleggen over dit fietsplan. Het is een makkelijk en duidelijk verhaal dat zichzelf verkoopt zeker nu de bijtellingsregeling eenvoudiger is geworden. Ik leg overal uit waarom iedereen op de fiets naar cliënten zou moeten gaan en wat dit kan oplossen voor onze personeelstekorten. Door te investeren in e-bikes besparen we 11,5% reistijd en in die tijd kunnen we meer cliënten helpen. Vaak zijn dat kwetsbare ouderen. Daarnaast zou fietsen het verzuim met 1,7 dag per jaar per medewerker kunnen verlagen. Of dat bij ons zo gaat uitpakken weten we nog niet maar je wordt van fietsen wel fitter. Bovendien is onze aanpak goed voor ons imago als werkgever. Dit mes snijdt aan zoveel kanten... Wat is er nou mooier dan dat we als Zorg BV Nederland meer zorg achter de voordeur kunnen bieden door op een e-bike naar onze cliënten te fietsen.
De beslissing om landelijk fietsambassadeur te worden was dan ook snel gemaakt. We willen ons concept voor werkverkeer uitdragen naar collega-zorgorganisaties maar ook naar de andere fietsambassadeurs. Aan de andere kant hopen we in het landelijk netwerk te leren hoe je het fietsen kunt blijven stimuleren en belonen. Ik las al iets over werkoverleg op de fiets. Door ideeën uit te wisselen kunnen we het fietsen in Nederland nog creatiever en effectiever stimuleren.